| home | istoric | fotografie | atlas ortodox | rugăciuni | contact | media |

Cele 14 reguli care trebuiesc respectate pentru a merge la biserică


....Fraților, trebuie să știți că un creștin care merge la biserică are 14 reguli canonice de bună cuviință, dacă vrea să-i folosească sfânta biserică. Dacă nu le împlinește, se duce la biserică spre osândă.
Am să vă spun regulile de bună cuviință pentru un creștin care merge la sfânta biserică.
Dacă vreți să fiți fii cu adevărat ai Bisericii lui Hristos celei dreptmăritoare, care ne naște pe noi prin apa și prin Duh la Botez, de aproape 2000 de ani, în Biserica lui Hristos, care este stâlp și întărire a adevărului, să știți regulile de mergere la biserică, după cum urmează :

1. Prima condiție canonică. Pentru a merge la Sfânta Biserică este să te ierți cu toți. Dacă merge mama la biserică, sau tata, să zică : " Iertați-mă, măi baieți ! Iartă-mă, soție !"

2. A doua condiție canonică. Când mergi la Biserică să duci un mic dar din casa ta. Măcar o lumânarică, macar un bănuț, o prescură, un pahar de vin, ce poți. Că prin acel mic dar pe care-l duci tu la biserică se binecuvintează toată averea ta, căci îl dai jertfă lui Dumnezeu.

3. A treia condiție canonică. La biserică este bine să mergi mai de dimineață, ca să poți apuca Evanghelia Învierii de dimineața și Slavoslovia. Și totodată dacă te duci mai devreme, te poți închina liniștit, nu-i lume multă la biserică, te duci la locul tău fără să deranjezi slujba.

4. A patra condiție canonică. Totdeauna bărbații în biserică trebuie să stea în partea dreaptă, iar femeile în partea stângă. Și în ordinea aceasta trebuie să stea în biserică : bărbații bătrâni în frunte, cei mai puțin carunți la spate, cei mai tineri în spatele lor, flăcăii și băieții tot așa. La fel și femeile. Iar între bărbați și femei, să lăsați o cărare în biserică, ca să meargă cine vine să se închine și să ducă darul la Sfântul Altar.

5. A cincea condiție canonică este să nu vorbiți în biserică, că este mare păcat. Dacă este mare nevoie să vorbești, vorbește în șoaptă sau prin semne.

6. A șasea condiție canonică. Dacă mergi la biserică, să nu ieși până nu se termină slujba. Numai, Doamne ferește, dacă ești bolnav, sau dacă pațești ceva. Dar altfel să nu ieși, că, dacă ieși înainte de terminarea Liturghiei, ești asemenea cu Iuda, care a ieșit de la Cina de Taină, unde erau la masa Mântuitorul cu Apostolii și s-a dus și L-a vândut pe Hristos. Așa arată Sfântul Ioan Gură de Aur.

7. A șaptea condiție canonică. Când vă închinați la sfintele icoane, să nu sărutați sfinții pe față , că-i păcat. Nu-i voie! Dacă sfântul este pictat în picioare, îi săruți picioarele, dacă este pictat pe jumătate, săruți partea de jos a icoanei.

8. A opta condiție canonică. Să știti că după ce dă preotul binecuvântare de Sfânta Liturghie, nimeni nu mai are voie să se închine la icoane în biserică sau să mai ducă daruri la altar, că este mare păcat.
Când auzi că zice preotul : " Binecuvântată este Împărăția Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, totdeauna, acum și pururea și în vecii vecilor ", este gata ! De atunci fiecare stă la locul lui liniștit, nu se mai duce să se închine. Chiar de-ai venit cu un dar în biserică, cu lumânare și cu prescură, le dai la urmă.
Că din timpul acela preotul intră în Sfânta Liturghie și nu mai are timp să ia darul. Că dacăa te duci și el se oprește de la Liturghie, îi rămân o mulțime de rugăciuni și are păcat. Deci darurile se dau la biserică până se dă binecuvântarea de Liturghie.
De atunci înainte nu mai este voie nici să te închini la icoane, pentru că îi tulburi pe cei care vor să asculte Sfânta Liturghie.

9. A noua condiție canonică. Creștinii trebuie să stea în genunchi când se sfințesc preacuratele daruri, când se cântă : " Pe Tine Te lăudăm, pe Tine bine Te cuvântăm... !" Alții stau în genunchi și la Evanghelie. Nu-i o greșeală. La Axionul Maicii Domnului și la Tatăl nostru, atunci se stă în genunchi. Și după ce se cântă Tatăl nostru se face sărutarea păcii. Așa se făcea înainte. Acum în unele biserici s-a uitat.
Cei ce au dezlegare și vor să se împărtășească cu Preacuratele Taine, trebuie să-și ceară iertare de la toți, de la cei mai bătrâni până la cei mai tineri. Dacă sunt bărbați, se duc la cei mai bătrâni oameni din frunte. Și de la cei cu care au avut vreo supărare, Doamne ferește, să ceară iertare : " Iartă-mă, frate ! Iartă-mă, cumetre sau vecine !"
La fel și femeile să se ducă la cele mai bătrâne și să ia iertare, să le sărute mâna, iar acelea să le sărute pe frunte. Această rânduială se face înainte de a merge la Sfânta Împărtășanie. Și apoi iei o lumânărică aprinsă și la iconostas o dai în mâna paraclisierului; nu mergi cu ea înaintea preotului, în fața Sfântului Potir.
Pentru că în fața Sfântului Potir, când mergeți, nu aveți voie să fiți cu lumânarea aprinsă, nici să mai faceți Sfânta Cruce, că-i mare primejdie. Mulți, făcând cruce, s-a întâmplat că au lovit Sfântul Potir, pe preot, și au vărsat Sfintele. S-a întâmplat în multe biserici.

10. A zecea condiție canonică. După ce-ai primit Preacuratele Taine ale lui Iisus Hristos, treci la ușa diaconească, ca acolo să-ți dea anaforă și un păhăruț de vin. Apoi treceți la strană sau în pridvor, să vă citiți molitfele sau rugăciunea de mulțumire după Sfânta Împărtășanie.
Trebuie să știți că nimeni nu are voie să se împărtășească dacă nu și-a citit rugăciunile de împărtășire (molitfele). Apoi, cele de mulțumire.
Cel ce s-a împărtășit, nu mai are voie să sărute mâna preotului. Până nu stai la masă nu mai ai voie să săruți nici sfintele icoane, nimic, că ai primit pe Hristos atunci. După masă poți să săruți mâna și sfintele icoane.
După împărtășanie n-ai voie să scuipi trei zile și trei nopți. Așa-i după rânduiala canonică. Dar măcar până a doua zi, măcar 24 de ore să țineți minte. Dar, trei zile arată cartea. Așa este după Sfânta Împărtașanie.
Cei căsătoriți, care vor să se împărtășească cu Preacuratele Taine, trebuie să pazească curația în familie, măcar trei zile, iar după ce s-au împărtășit să țină măcar două zile. Iar în posturi, trebuie să traiască toate zilele în curăție.

11. A unsprezecea condiție canonică. Cel ce a venit la biserică dintr-o familie, se cheamă apostolul familiei. El trebuie să ia sfânta anaforă pentru toți cei de acasă.
Cei de acasă n-au voie, Doamne ferește, în Duminici și sărbători, să mănânce ceva, până nu vine cel de la sfânta biserică, să le aducă sfanta anaforă, să se împărtășească cu sfânta anaforă în locul Preacuratelor Taine. Că sfânta anaforă pe grecește se cheamă antidoron, adică contra chip, ține locul Preacuratelor Taine pentru cei ce nu pot să se împărtășească.
Duminica și în sărbători, în timpul Sfintei Liturghii, n-ai voie să faci mâncare, că este mare păcat. Fă mâncarea de sâmbăta seara și pune-o undeva la rece, că aveți acum frigidere, și o încălzești când veniți de la biserică. În caz de mare nevoie, după ce ieși de la Sfânta Liturghie, ai voie să faci mâncare. Dar în timpul Sfintei Liturghii, când preotul leagă cerul cu pământul și scoate particele pentru milioane de suflete, tu să nu te apuci atunci să faci mâncare, că-i mare păcat !
Așa a fost la strămoșii noștri. Întrebați bătrânii că așa țineau înainte ! Nu se făcea mâncare Duminica. Este mare păcat. Nu-i voie să faci focul și să faci mâncare când preotul face dumnezeiasca Liturghie pentru atâtea milioane de creștini, unde mijlocește iertarea atâtor suflete, și pentru cei din iad și pentru cei din ceruri și pentru cei de pe pământ.

12. A douăsprezecea condiție canonică. Cel ce a fost la sfânta biserică, când a zis preotul : " Cu pace să iesim ! Întru numele Domnului" și a făcut otpustul, adică sfârșitul Liturghiei, face trei închinăciuni în mijlocul bisericii și merge acasă.
De la biserică să nu se oprească până la ușa lui. Nu cumva să-l ducă diavolul de la biserică la crâșmă sau la joc, că atunci e vai de el. A început cu Dumnezeu și termină cu diavolul. Că așa face vrăjmașul : " Da, oare să ma duc pe la cutare cumătru; dar, să mă duc până la cutare; dar, să merg oleacă la crâșmă ...".
Bucuria diavolului că te-a scos din raiul lui Dumnezeu și te duce în iad, căci crâșma este gura iadului. Așa o numesc toți Sfinții Părinți.
Dracul, când ai intrat în crașmă îți bate trei cuie. Primul cui, când ai pus piciorul pe pragul crâșmii; al doilea, când ai stat pe scaun la masă, în crâșmă; și al treilea, când ai luat primul pahar. Pe urmă ești al lui; te ține el acolo, nu scapi degrabă. Ți-a bătut trei cuie.
Deci, de la ușa bisericii du-te direct acasă !

13. A treisprezecea condiție canonică. Când mergi acasă, zi o rugăciune la sfintele icoane și când toți stau la masă, tu să le povestești ce ți-a rămas și ție în cap de la biserică. " Uite, a fost Apostolul cutare, Evanghelia cutare; preotul a ținut predica cutare; uite așa a cântat dascălul, așa frumos a fost !", ca să audă și cei ce n-au putut merge la biserică, din motive binecuvântate.

14. A paisprezecea condiție canonică. După ce ai stat și tu la masă, să te odihnești două ore. Apoi trebuie să te duci în Duminici și sărbători să faci vizite și să cercetezi pe cei bolnavi și săraci.
Dacă știi un bătrân bolnav sau o femeie bolnavă sau un copil, sau cineva care zace de mulți ani, du-te și-l cercetează, că auzi ce spune Hristos în ziua Judecății : "Bolnav am fost și nu m-ați cercetat (Matei 25, 36)".
Dacă nu poți duce un dar cât de mic la cel bolnav, du-te și-i spune un cuvânt de mângâiere : " Rabdă, frate ! Roagă-te lui Dumnezeu că te iubește ! Dumnezeu, pe care-L iubește, îl ceartă. Și dacă ai să rabzi în lumea asta, n-ai să mai rabzi dincolo. Așa a răbdat Iov, așa a răbdat Lazăr !"
Deci regula a paisprezecea este să cercetăm pe bătrâni și pe cei bolnavi în Duminici și sărbători.

Acestea sunt pe scurt cele paisprezece reguli de bună cuviință pentru creștinii care merg la sfânta biserică în Duminici și în sărbători.