| home | istoric | fotografie | atlas ortodox | rugăciuni | contact | media |

"Blestemele" Sfântului Vasile cel Mare
 

....Cum ar putea un sfânt să blesteme? Pe diavol, bineînțeles ... Oare Sf. Vasile cel Mare, cel care a alcătuit, sub inspirația Duhului Sfânt, aceste molifte care îi poartă numele, nu a avut tot atâta compasiune ca și Sf. Siluan Athonitul față de demoni? Dacă sfinții procedează astfel, atunci, urmând exemplul acestora, nu ar putea face același lucru și creștinii? De ce au voie să citească moliftele Sf. Vasile cel Mare doar preoții și episcopii-iar aceasta numai cu post, rugăciune și multă, foarte multă smerenie? Sunt doar câteva întrebări legate de aceste "blesteme", care se pun într-o lume care se raportează tot mai des la rău și la iluziile create de acesta, și din ce în ce mai puțin la Hristos, Mântuitorul lumii.

....Moliftele Sfântului Vasile cel Mare fac parte din categoria ierurgiilor sfințitoare ale vieții omului. Ele se citesc persoanelor stăpânite de demoni (ne amintim din Sfânta Evanghelie că o legiune întreagă de diavoli stăpânea un singur om).

....Îndrăcirea poate avea loc ca urmare a păcatelor săvârșite de acea persoană ori moștenite de aceasta, a blestemului arhieresc sau preoțesc, a blestemului părinților trupești. Îndrăcirea poate apărea la o persoană și pentru că în locul în care trăiește s-au făcut păcate grele ori s-a chemat acolo numele celui rău, fie prin înjurături, fie prin vrăji. Îndrăcirea se mai petrece și din răutatea altora, care trimit vrăji asupra persoanei respective.
....Oricum ar fi aceasta, duhurile necurate intră în anumite trupuri numai cu îngăduința lui Dumnezeu și nu ne este dat nouă să știm de ce Dumnezeu îngăduie acest lucru (vezi pilda din Sfânta Evanghelie în care demonii cer voie să intre în turma de porci, după ce Mântuitorul îi izgonește dintr-o persoană posedată). Apostolii și urmașii acestora, episcopii și preoții, cu harul primit de la Dumnezeu și la porunca Mântuitorului: "Scoateți afară pe demoni!", au luptat crâncen cu puterile întunericului care robeau făptura omenească; și știind că "acest soi de demoni nu iese decât cu rugăciune și post" au urmat întru totul cuvântul lui Hristos.
....Ca și atunci, și astăzi preoții sfătuiesc mai întâi familia celui cu probleme să facă o spovedanie generală a păcatelor (știm din Sfânta Evanghelie că, oricâte vor dezlega pe pământ cei care au primit prin punerea mâinilor această putere, vor fi dezlegate și în cer). Starea de nefericire a omului poate fi depășită astfel, căci "fericiți cei cărora li s-au iertat păcatele" - ne spune psalmistul. Apoi, familia celui cu probleme este sfătuită să țină post miercurea și vinerea - aceste zile sunt prevăzute chiar de Mântuitorul în Sfânta Evanghelie ca zile obligatorii de post pentru toți creștinii: "vor veni zile când Mirele va fi luat de la ei și atunci vor posti".....Familia celui în cauză se roagă tot pentru acesta, citind acatiste și paraclise către Maica Domnului, către sfinți și către Mântuitorul. Este îndemnată să participe la Sfânta Liturghie și să vină cu cel bolnav de duhuri necurate la Sfântul Maslu.....După ce se pune rânduială de"post și rugăciune" în familia respectivă, urmează citirea celor trei rugăciuni de exorcizare ale Sfântului Vasile cel Mare, mai ales lângă racla unui sfânt într-o mânăstire.

....Citirea de către persoane fără hirotonie a acestor molifte poate avea urmări grave. Din Sfânta Scriptură aflăm că chiar cel rău nu numai că nu se supune, ba chiar se și răzbună. Deci nu trebuie provocat de mireni la voia întâmplării. În mod minunat, persoana stăpânită de cel rău este salvată prin puterea lui Dumnezeu, odată cu citirea moliftelor Sfântului Vasile cel Mare de către preot ori episcop. Duhurile răutății sunt obligate să părăsească trupul stăpânit, printr-o luptă "față către față", purtată de către aceste persoane cu har, alături de întreaga familie a celui posedat. Acesta, smuls din ghearele celui rău, devine închinător al lui Hristos, Dumnezeul lumii, venindu-și în sine, asemenea aceluia care "pierdut a fost și s-a aflat".