| home | istoric | fotografie | atlas ortodox | rugăciuni | contact | media |

Rugăciune pentru izbăvirea de boală

 

Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru, primește smerita mea rugăciune pentru iertarea păcatelor mele și ca un Îndurat, stinge cu dreapta Ta cea atotputernică focul ce m-a cuprins. Încetează-mi boala și cu milostivirea Ta ridică-mă din patul durerii, întru slava Numelui Tău. Că Tu ești Doctorul sufletelor și al trupurilor noastre, Hristoase Dumnezeule, și Ție slavă înălțăm: Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.

Amin.