| home | istoric | fotografie | atlas ortodox | rugăciuni | contact | media |

Rugăciune către Sfântul Înger Păzitor

 

Îngerul lui Hristos cel preasfânt, către tine cad și mă rog, păzitorul meu cel Sfânt, care ești dat mie de la Sfântul Botez spre păzirea sufletului și păcătosului meu trup. Iar eu cu lenea mea și cu obiceiurile mele cele rele am mâniat preacurată lumina ta și te-am izgonit de la mine cu toate lucrurile cele de rușine: cu minciunile, cu clevetirile, cu pizma, cu osândirea, cu trufia, cu neplecarea, cu neiubirea de frați și cu ținerea de minte a răului, cu iubirea de argint, cu necurăția, cu mânia, cu scumpetea, cu mâncarea cea fără de saț, cu beția, cu multa vorbire, cu gândurile cele rele și viclene, cu obiceiurile cele rele și cu îndrăznirea spre păcate, având deosebită voire spre toată pofta cea rea, trupească. O! Reaua mea voire, pe care nici dobitoacele cele necuvântătoare nu o au! Dar cum vei putea să cauți spre mine, care mă aflu căzut în păcate? Sau cu ce ochi, îngerul lui Hristos, vei căuta spre mine, cel ce m-am împleticit așa de rău în lucruri întinate? Sau cum voi putea să-mi cer iertare faptelor mele celor amare, rele și viclene, în care cad în toate zilele și nopțile și în tot ceasul! De aceea cad înaintea ta și mă rog, păzitorul meu cel Sfânt, milostivește-te spre mine păcătosul robul tău. Fii mie ajutor și sprijinitor asupra pizmașului celui rău, cu sfintele tale rugăciuni și Împărației lui Dumnezeu mă fă părtaș cu toți Sfinții; acum și pururea și în vecii vecilor.

Amin!