| home | istoric | fotografie | atlas ortodox | rugăciuni | contact | media |

Rugăciunile dimineții

Sculându-ne din somn cădem către Tine, Bunule, și cântare îngerească strigăm Ție, Puternice: Sfânt, Sfânt, Sfânt ești Dumnezeule, pentru Născătoarea de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi.

Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin!

Din pat și din somn m-ai ridicat, Doamne, mintea mea o luminează, inima și buzele mele le deschide ca să Te laud pe Tine, Preasfântă Treime: Sfânt, Sfânt, Sfânt ești Dumnezeule, pentru Născătoarea de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi.

Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin!

Fără de veste Judecătorul va veni și faptele fiecăruia se vor descoperi; deci, cu frică să strigăm în miezul nopții: Sfânt, Sfânt, Sfânt ești Dumnezeule, pentru Născătoarea de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi.

Doamne miluiește (de 12 ori).

Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh

Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin !

Rugăciune către Preasfânta Treime

Din somn sculându-mă, mulțumesc Ție, Preasfântă Treime, că pentru multă bunătatea Ta și pentru îndelungă-răbdarea Ta nu Te-ai mâniat pe mine, leneșul și păcătosul, nici nu m-ai pierdut cu fărădelegile mele; ci ai făcut iubire de oameni după obicei; și întru deznădăjduire zăcând eu, m-ai ridicat ca să mânec și să slăvesc puterea Ta. Deci, acum luminează-mi ochii gândului, deschide-mi gura ca să mă învăț cuvintele Tale, să înteleg poruncile Tale, să fac voia Ta, să-Ți cânt întru mărturisirea inimii și să laud Preasfânt Numele Tău: al Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin!

Altă rugăciune 

Slavă Ție, Împărate, Dumnezeule Atotputernice, care cu purtarea Ta de grijă cea Dumnezeiască și de oameni iubitoare, m-ai învrednicit pe mine păcătosul și nevrednicul a mă scula din somn și a dobândi intrare în Sfânta casa Ta; primește, Doamne, și glasul rugăciunii mele, ca și al Sfintelor și înțelegătoarelor Tale Puteri și binevoiește ca, din inimă curată și cu duh de umilință să Ți se aducă Ție laudă din necuratele mele buze; ca și eu să mă fac partaș fecioarelor celor înțelepte, cu lumina făclie a sufletului meu și să Te slăvesc pe Tine, Dumnezeu-Cuvântul, Cel slăvit în Tatăl și în Duhul Sfânt. Amin! 

Rugăciune în toate diminețile când ne sculăm din somn

Deschizând ochii sufletului meu cu puterea Ta, Dumnezeul meu, se cuvine să-mi deschid și ușa inimii mele, și precum m-am sculat din patul în care zăceam ca un mort; așa trebuie să mă scol din patul fărădelegii și al nemulțumirii, în care zac mort eu, leneșul. Drept aceea, Îți mulțumesc, Domnul meu, că m-ai păzit întreg și viu în această noapte și mai vârtos, că n-am căzut în vreun păcat cu Darul Tău. Văd, Doamne, că a început ziua a se lumina, întru care pot vedea multe nestatornicii și sminteli, pot să simt multe ispite, să întâmpin multe pricini ca să cad în păcate și în nevoi de moarte. Cum voi putea scăpa de acelea de nu-mi vei ajuta Tu, care ești puterea mea? Pentru aceasta Te rog, Dumnezeul meu, să-mi ajuți și să-mi dai Darul Tău cel Sfânt, pentru că aflându-mă împreună cu El, acesta mă va păzi să nu cad în vreo greșeală și va face ca să-Ți fiu plăcut întru toate lucrurile mele. Deci, de acum hotărăsc să nu fac niciun lucru, care să nu fie spre bucuria Ta și spre folosul meu. Și pentru ca să pun început bun din începutul acestei zile, Îți depun Ție toate gândurile mele, toate cuvintele mele, toate poftele mele și toate lucrurile mele, pentru ca să le povățuiești cu înțelepciunea Ta și să le tocmești după judecata dreptății Tale. Și-Ți făgăduiesc cu adevărat, cum că voia mea nu se va mai despărți de voia Ta, numai să mi se descopere …

Pentru aceasta Te rog, să mă întărești în voința Ta ca un Prea Puternic, ca să păzesc și să săvârșesc aceste făgăduieli ale mele, spre cuvântarea de mărire a Împărăției Tale și spre folosul sufletului meu. Amin!

Apoi

Veniți să ne închinăm Împăratului nostru, Dumnezeu.

Veniți să ne închinăm și să cădem la Hristos, Împăratul nostru, Dumnezeu.

Veniți să ne închinăm și să cădem la Însuși Hristos, Împăratul și Dumnezeul nostru.